fbpx

. . . k harmonii v našich životech

vícevíce

O NÁS

O nás

Náš pěvecký sbor tvoří nadšení zpěváci z řad studentů Technické univerzity v Liberci
Bohemia Choir a pěvecký sbor studentů Univerzity 3. věku Aurea Rosa. Máme společný záměr naší harmonickou tvorbou probouzet v posluchačích krásné pocity a dobrou náladu. Svým dílem sdělujeme pozoruhodné minulé příběhy nebo přispějeme k slavnostní atmosféře společenské události.

Aurea Rosa – Smíšený pěvecký sbor U3V při TU v Liberci
Smíšený pěvecký sbor, později nazvaný Aurea Rosa, vznikl z iniciativy libereckých občanů, kteří se obrátili na sbormistryni a pedagožku Technické univerzity v Liberci MgA. Janu Konvalinkovou Ph.D., zda by se neujala vedení sboru. Smíšený pěvecký sbor se začal pravidelně scházet v říjnu 2016 a do ledna 2017 fungoval svépomocí a útočiště pro svoji činnost nacházel v prostorách Československé Církve Husitské. Pravidelně se scházelo dvacet pět lidí, kteří už v průběhu Adventu 2016 vystoupili s krátkým programem.
Od ledna 2017 přešel smíšený pěvecký sbor pod křídla Univerzity třetího věku liberecké univerzity. I tato iniciativa vznikla z popudu seniorských občanů Liberce, kteří požádali Univerzitu třetího věku o zařazení sborového zpěvu do nabídky kurzů. Nabídka se setkala s úspěšnou odezvou a do letního semestru 2017 nastoupilo 45 zájemců. Už na jaře 2017 sbor absolvoval společně s Komorním sborem FP TUL několik koncertů, které svojí kvalitou a úrovní přitáhli pozornost posluchačů. Prvním velkým koncertem byl koncert v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou s názvem Zpívání o lásce, cestě vzkříšení, kde posluchači zcela zaplnili prostory kaple. Následovala vystoupení na zámku Humprecht, v bazilice Sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, v kapli Mistra Jana Husa v Rokytnici nad Jizerou a červnový koncert v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Všude se vystoupení setkala s velkým ohlasem, pozitivním přijetím, byla hojně navštívena a stal se malý zázrak, protože na všech uvedených místech byl projeven zájem o pokračování spolupráce, z které vzešly pravidelné jarní, letní a adventní koncerty. Smíšený pěvecký sbor se rozhodl pro jméno Aurea Rosa Smíšený pěvecký sbor U3V TUL a pod tímto názvem nyní stále vystupuje.
Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa pravidelně podporuje svým benefičním koncertem opravy kostela sv. Jana Křtitele ve Zdislavě, spolupracuje se Severočeským muzeem, Oblastní galerií, Vědeckou knihovnou v Liberci. Podílí se na životě univerzity, vystupuje na slavnostních promocích, významných konferencích a vernisážích. Pro širokou veřejnost také zařazuje pořad „Zpíváme společně v Lázních“, kde všichni přítomní společné zpívají lidové, folkové, country a popové písní. Společný zpěv zní i v Domovech seniorů a rozdává radost a životní elán. Jako nesmírně unikátní považuje aktivity tří generačních koncertů a projektů, kde se scházejí žáci libereckých základních škol, studenti Technické univerzity a sbor Aurea Rosa. V této tří generační podobně byly poprvé v Čechách uvedeny „tradiční anglické Vánoce“ – Festival of nine carols and nine lessons, které se pod názvem English Christmas Concert dočkaly již třech uvedení a vždy zcela zaplnili kostel svatého Antonína Veliké v Liberci. Stejného ohlasu se dočkaly další tří generační projekty. Temné časy krásných míst v podobě komponovaného pořadu spojovaly silné příběhy doby totality rodin studentů sboru s hudebním prvkem. Hluboká dojetí a zamyšlení provázela celý projekt ať už byl prezentován u nás či v zahraničí. Stejně strhující byl i projekt Vlaky naděje k poctě sira Nicholase Wintona. Všude, kde projekt zazněl se tajil dech těm kteří slyšeli, ale i vystupujícím. Vyvrcholením byla vzácná účast samotných „Wintonových dětí“. Dalším tři generačním projektem bude Labyrint světa a ráj srdce k poctě Jana Amose Komenského.
Na poli mezinárodním sbor získal ocenění na World Peace Choral Feativalu ve Vídni roku 2018. Festival byl určen pro mladou generaci i pro nadšence z řad dospělých, účastnili se jej děti, mládež a dospělí z celého světa a provázel jej heslo „Zpíváme za lepší budoucnost“. Koncerty se konaly v chrámech a kostelích ve Vídni, sbor mimo jiné vystoupil ve St. Stephen’s Cathedral, v sídle Spojených národů (UN) a ve Zlatém sále Vídeňské filharmonie. Součástí festivalu byla i „Hudba bez hranic“, kdy jednotlivé sbory v odpoledních hodinách vystupovaly v různých sociálních ústavech Vídně.
Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa U3V TUL je aktivní, mladý duchem i svojí činorodostí. Ve svém repertoáru má úpravy lidových písní, skladby Adama Michny z Otradovic, Dvořáka, Janáčka, Smetany, ale i světových mistrů Händela, Purcella a dalších, nevyhýbá se rozsáhlým sborovým dílům soudobých světových skladatelů, které spojuje melodičnost, cit pro hlas a harmonizující prvek. V repertoáru má četné úpravy folkových písní, spirituálům a gospelům. Pospolitost, nadšení a radost ze společného zpěvu a chuť na sobě pracovat, to je život a vnitřní motor smíšeného sboru Aurea Rosa.

Aurea Rosa – Smíšený pěvecký sbor U3V při TU v Liberci
Smíšený pěvecký sbor, později nazvaný Aurea Rosa, vznikl z iniciativy libereckých občanů, kteří se obrátili na sbormistryni a pedagožku Technické univerzity v Liberci MgA. Janu Konvalinkovou Ph.D., zda by se neujala vedení sboru. Smíšený pěvecký sbor se začal pravidelně scházet v říjnu 2016 a do ledna 2017 fungoval svépomocí a útočiště pro svoji činnost nacházel v prostorách Československé Církve Husitské. Pravidelně se scházelo dvacet pět lidí, kteří už v průběhu Adventu 2016 vystoupili s krátkým programem.
Od ledna 2017 přešel smíšený pěvecký sbor pod křídla Univerzity třetího věku liberecké univerzity. I tato iniciativa vznikla z popudu seniorských občanů Liberce, kteří požádali Univerzitu třetího věku o zařazení sborového zpěvu do nabídky kurzů. Nabídka se setkala s úspěšnou odezvou a do letního semestru 2017 nastoupilo 45 zájemců. Už na jaře 2017 sbor absolvoval společně s Komorním sborem FP TUL několik koncertů, které svojí kvalitou a úrovní přitáhli pozornost posluchačů. Prvním velkým koncertem byl koncert v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou s názvem Zpívání o lásce, cestě vzkříšení, kde posluchači zcela zaplnili prostory kaple. Následovala vystoupení na zámku Humprecht, v bazilice Sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, v kapli Mistra Jana Husa v Rokytnici nad Jizerou a červnový koncert v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Všude se vystoupení setkala s velkým ohlasem, pozitivním přijetím, byla hojně navštívena a stal se malý zázrak, protože na všech uvedených místech byl projeven zájem o pokračování spolupráce, z které vzešly pravidelné jarní, letní a adventní koncerty. Smíšený pěvecký sbor se rozhodl pro jméno Aurea Rosa Smíšený pěvecký sbor U3V TUL a pod tímto názvem nyní stále vystupuje.
Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa pravidelně podporuje svým benefičním koncertem opravy kostela sv. Jana Křtitele ve Zdislavě, spolupracuje se Severočeským muzeem, Oblastní galerií, Vědeckou knihovnou v Liberci. Podílí se na životě univerzity, vystupuje na slavnostních promocích, významných konferencích a vernisážích. Pro širokou veřejnost také zařazuje pořad „Zpíváme společně v Lázních“, kde všichni přítomní společné zpívají lidové, folkové, country a popové písní. Společný zpěv zní i v Domovech seniorů a rozdává radost a životní elán. Jako nesmírně unikátní považuje aktivity tří generačních koncertů a projektů, kde se scházejí žáci libereckých základních škol, studenti Technické univerzity a sbor Aurea Rosa. V této tří generační podobně byly poprvé v Čechách uvedeny „tradiční anglické Vánoce“ – Festival of nine carols and nine lessons, které se pod názvem English Christmas Concert dočkaly již třech uvedení a vždy zcela zaplnili kostel svatého Antonína Veliké v Liberci. Stejného ohlasu se dočkaly další tří generační projekty. Temné časy krásných míst v podobě komponovaného pořadu spojovaly silné příběhy doby totality rodin studentů sboru s hudebním prvkem. Hluboká dojetí a zamyšlení provázela celý projekt ať už byl prezentován u nás či v zahraničí. Stejně strhující byl i projekt Vlaky naděje k poctě sira Nicholase Wintona. Všude, kde projekt zazněl se tajil dech těm kteří slyšeli, ale i vystupujícím. Vyvrcholením byla vzácná účast samotných „Wintonových dětí“. Dalším tři generačním projektem bude Labyrint světa a ráj srdce k poctě Jana Amose Komenského.
Na poli mezinárodním sbor získal ocenění na World Peace Choral Feativalu ve Vídni roku 2018. Festival byl určen pro mladou generaci i pro nadšence z řad dospělých, účastnili se jej děti, mládež a dospělí z celého světa a provázel jej heslo „Zpíváme za lepší budoucnost“. Koncerty se konaly v chrámech a kostelích ve Vídni, sbor mimo jiné vystoupil ve St. Stephen’s Cathedral, v sídle Spojených národů (UN) a ve Zlatém sále Vídeňské filharmonie. Součástí festivalu byla i „Hudba bez hranic“, kdy jednotlivé sbory v odpoledních hodinách vystupovaly v různých sociálních ústavech Vídně.
Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa U3V TUL je aktivní, mladý duchem i svojí činorodostí. Ve svém repertoáru má úpravy lidových písní, skladby Adama Michny z Otradovic, Dvořáka, Janáčka, Smetany, ale i světových mistrů Händela, Purcella a dalších, nevyhýbá se rozsáhlým sborovým dílům soudobých světových skladatelů, které spojuje melodičnost, cit pro hlas a harmonizující prvek. V repertoáru má četné úpravy folkových písní, spirituálům a gospelům. Pospolitost, nadšení a radost ze společného zpěvu a chuť na sobě pracovat, to je život a vnitřní motor smíšeného sboru Aurea Rosa.